Miltä maailma näyttää robotin silmin?

Ihmisten ja robottien välisen interaktion tutkija, psykologian professori Leila Takayama Kalifornian Yliopisto Santa Cruzista 16.2.18 julkaistussa TEDx PaloAlto -puheenvuorossan.

TED on ilmaisten yleisöluentojen tai, kuten sanotaan, puheenvuorojen sarja, jolla on ikää jo 34 vuotta. Kirjainyhdistelmä tulee sanoista Technology, Entertainment, Design – teknologia, viihde, suunnittelu. Sosiaalinen media on syynä TED Talks -suosion valtavan kasvuun viimeisen vuosikymmenen aikana. TEDx -tapahtumat ovat paikallisten yhteisöjen järjestämiä ”franchise TED”-tapahtumia, jollaisia Suomessakin on ollut muutama. Vaikuttavimmat TED -puheenvuorot ovat jättäneet jälkensä ajattelutapoihimme. Esimerkiksi hiljan edesmennyt ruotsalainen professori Hans Rosling tuli yleisön tietoisuuteen pitämiensä TED Talkien kautta. Niissä hän esimerkiksi esitteli kehittämänsä tilastotietoja havainnollistavan Gapminder -palvelun tai päätti puheenvuoronsa köyhyydestä miekannielentään.

Palo Altossa hiljan pidetty TEDx sisälsi erinomaisen luennon professori Leila Takayamalta. Hän tutkii ihmisten psykologiaa maailmassa, jonka osin jo jaamme robottien kanssa. Takayama havainnollistaa, kuinka ihminen robottien kanssa toimiessaan ei törmää teknologiseen alieniin vaan omaan biologiseen ihmisyyteensä. Robotin välityksellä palaveriin osallistuvan henkilön painoarvo esimerkiksi vaihtelee sen mukaan, miltä korkeudelta robotti ”katselee” palaverin osallistujia. Jos joutuu katsomaan näytöllä olevaa remote-puhekumppania ylöspäin, suhtautuu hänen ehdotuksiinsa suopeammin kuin, jos hän on pieni kuvaruutu työpöydällä.

Mitä tällä on tekoa diabeteksen, ylipainon, elämäntapojen tai muun vastaavan kanssa?

No, kehitämme touhukkaasti automaattisia palveluja, joiden toivomme helpottavan elämäämme. Kun korvaamme inhimillistä vuorovaikutusta teknologialla, joudumme kuitenkin pohtimaan, mitä neuropsykologisia, tunteiden säätelyyn liittyviä tai sosiaalisia prosesseja teknologian käyttöön liittyy ja kuinka ne vaikuttavat vuorovaikutukseen.

Onko esimerkiksi elämäntapaohjauksessa samantekevää, millaisen käyttöliittymän kautta kannustus tai informaatio tulee? Menemme kuoreen saadessamme kielteistä palautetta (”älä tee noin”) ja rohkaistumme kehuista. Onko ystävällinen ja sopivasti tuttu isovanhemman ääni motivoivampi kuin ikätoverillemme kuuluva? Onko merkitystä, saammeko kannustusta tekstiviestinä vai soittoäänenä. Teemmekö terveyttä edistäviä valintoja todennäköisemmin ennakoivan kehoituksen vai jälkikäteen saamamme kehun kannustamana? Siinä missä elävässä elämässä vaihtelemme toimintatapojamme intuitiivisesti, nopeasti ja refleksinomaisesti, joudumme teknologiaympäristöissä olemaan tietoisia sekä teknologiasta että psykologiasta.

Teknologia laittaa määrittelemään asioita uudelleen.

Voinko, ja kuinka luotettavasti, määritellä, kuinka ahdistunut on ihminen, josta a. näen vain hänen kirjoittamansa vastaukset kysymyksiini, b. kuulen hänen puheensa, c. näen hänen kasvonsa ja kuulen puheen tai d. istun hänen kanssaan samassa tilassa? Kuinka paljon ja mitä tietoa tarvitsen, jotta voin päätellä onko potilaallani tavallinen sidekalvotulehdus vai sarveiskalvohaavauma? Miten saamani tieto eroaa, jos näen henkilön ateriat kirjoitettuna paperille, jos näen ne valokuvina tai jos näen ne valokuvina joissa myös on mukana päiväys ja kellonaika? Onko ”hölkkä, 30 minuuttia” informaatiosisällöltään saman arvoinen kuin ”hölkkä, 30 minuuttia, syke lähtiessä, lopussa ja keskimäärin”? Entä ”hölkkä, 30 minuuttia, syke lähtiessä, lopussa, keskimäärin ja kokemani rasittavuus”?

Henkilökohtaisesti pidän digitaaliteknologian kehittämisessä kiinnostavimpana juuri sitä, mitä se opettaa meille todellisuudesta ja inhimillisestä vuorovaikutuksesta. Kuten Mooseksen ensimmäisessä kirjassakin sanotaan ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen”, ajattelen, että esimerkiksi ihmisiä palvelevat ja ihmisten kanssa työskentelevät robotit ovat ”ihmisen kuvia”.

Hetkinen, onko siis Jumalan motiivi… 🤔

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram