Toimituskunta

16830964_10154617141433143_1211867895011450911_n

Milena Johans

Olen työterveyshuoltoon erikoistuva, elintavoista kiinnostunut ekonomilääkäri. Opiskelujen aikana tein tutkimusta diabeteksen verisuonikomplikaatioista mutta kliininen työ vei vahvasti mennessään ja olen siitä lähtien ollut vahvasti potilastyössä läsnä.

Hoidan mielelläni elintapasairauksia ja lisäksi olen urheiluharrastukseni kautta kiinnostunut rasitusvammoista ja liikunnasta.

Ennen lääketieteen uraani opiskelin liiketaloutta, pääaineena henkilöstöhallintoa ja yrittäjyyttä, sekä toimin taloustoimittajana freelance-pohjalla useammalle lehdelle. Nyt pystyn yhdistämään näitä kahta maailmaa, elintapasairauksien hoito, tiedottaminen niistä sekä pisteenä i:n päälle yrittäjyys taitavien asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Vapaa-ajallani harrastan aaltopurjelautailua, sen minkä kahden lapsen äitinä ehdin. Harrastus on hyvä vastapaino työlle.

Linkedin

 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1261

Mikko Lehtovirta

Olen vuonna 1962 syntynyt helsinkiläinen yleislääkäri, jolla on raajoja tutkimusmaailmassa, etäpalveluissa, vastaanotossa ja liikunnan parissa. Tutkin pientä diabetekseen liittyvää nurkkaa Molekyylilääketieteen instituutissa (FiMM) ja osallistun Helsingin yliopiston ravitsemustieteen osastolla opetukseen.

Scenoprot-tutkimuksessa selvitämme ruoan valkuaislähteiden vaikutusta aineenvaihduntaan ja syöpäriskiin. Osallistun myös suomalaisten kaksosten tutkimiseen.

Olen ollut Potilaan Lääkärilehden ohjausryhmässä ja Lääkäriliiton Lääkäri 2030 -hankkeessa. Kirjoitan kolumneja Lääkärilehteen. Etäpalvelut ja mobiililääketiede, mHealth, ovat tuttuja mm. MeeDoc-, MealLogger- ja Sanoste-startupeissa.

Ehkäisen luutumista katutanssilla ja Kumikameli-keikoilla. Pidän myös oopperasta, pilsneristä ja kosmoksen arvoituksista. Peruskysymykset ovatkin intohimoni: keitä olemme, mistä tulemme, minne menemme. Miksi ja Miten ovat paitsi yhtä tärkeitä, myös erottamattomia elämän ja tieteen peruskysymyksiä. Arvostan tieteellistä lähestymistapaa, koska se sallii moniselitteisyyden ja mukautuu päivittyvään tietoon.

Linkedin

006 Anette Palssa 2015_preview

Anette Palssa

Olen terveystieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti. Lisäksi olen valmistunut kognitiiviseksi lyhytpsykoterapeutiksi ja käynyt psykofyysisen psykoterapian perusteet. Tällä hetkellä opiskelen joogaopettajaksi kolmevuotisessa koulutuksessa.

Minua on aina kiinnostanut ihmisen käyttäytyminen ja ammattini myötä syömiskäyttäytyminen, miksi toimimme, kuten toimimme ja toisaalta mikä saa meidät muuttamaan toimintaamme. Työotteeni on hyvin kokonaisvaltainen, ottaen huomioon laaja-alaisesti asiat ja ilmiöt, jotka vaikuttavat hyvinvointiin, valintoihin ja syömiskäyttäytymiseen. Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni liittyvät erityisesti tunnesyömiseen, painonhallintaan, syömishäiriöihin, muutoksen tekemiseen. Olen perehtynyt myös suolisto-ongelmien, autoimmuunisairauksien (kuten MS-tauti) ja vajaaravitsemuksen hoitoon.

Vielä 16 työvuoden jälkeenkin tykkään työstäni todella. Innostun asiakkaiden onnistumisista, niin ryhmissä kuin yksilövastaanotolla. Nautin luennoinnista, kun huomaan, että kuulijat innostuvat ja heillä herää ajatuksia. Joka päivä opin uutta, oivallan enemmän ja ymmärrän taas ihmistä ja syömistä piirun verran paremmin. Vuosien varrella minulla on ollut mahdollisuus työskennellä loistavien ammattilaisten kanssa ja koen, että moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa hyvää ja laadukasta hoitoa ja asiakaspalvelua.

Linkedin

Milla rintakuva

Milla Rosengård-Bärlund

Olen 45-vuotias espoolainen sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri. Päivätyöni on Jorvin sairaalassa, missä toimin Diabeteskeskuksessa, lihavuuspoliklinikalla sekä endokrinologian poliklinikalla.

Päivystän sairaalassa, pidän jonkun verran yksityisvastaanottoa ja luennoin oman alani aiheista lääkäreille, opiskelijoille ja potilaille.

Työssäni haluan hoitaa ihmisiä näyttöön perustuen, samalla kuitenkin yksilöllisesti ja potilasta kuunnellen. Omassa työssäni koen myös tärkeäksi moniammatillisuuden – hyvään hoitotiimiin kuuluu paljon muitakin osaajia lääkärin lisäksi. Väitöskirjaprojektissani tutkin diabeetikoiden autonomisen hermoston häiriöitä. Sen vuoksi diabeteksen liitännäissairauksista neuropatia on ollut erityisen kiinnostuksen kohteena. Olen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen ja lisäksi vuodesta 2017 lähtien myös jäsenenä Diabetesliiton lääkärineuvostossa.

Vapaa-aikaani vietän perheeni ja bichon frise-koirani parissa. Lisäksi laulan kahdessa lauluyhtyeessä ja harrastan joogaa.

Linkedin

TV

Timo Valle

Olen helsinkiläinen vuonna 1966 syntynyt pitkän linjan diabeteslääkäri, kliinikko ja tutkija. Elämäntyöni on ehkäistä diabetesta ja sen lisäsairauksia  ja parantaa diabeteshoitoa Suomessa.

Teen päivätyöni diabetesvastaanotolla Helsingissä Mehiläisessä ja Terveystalossa ja pidän satakunta luentoa vuodessa kun opastan suomalaisia ja eurooppalaisia lääkäreitä ymmärtämään diabetesta ja kehittymään sen hoidossa. Teen sen kautta yhteistyötä kaikkien diabeteksen kanssa puuhastelevien lääkeyritysten ja myös diabetesliiton ja paikallisten potilasjärjestöjen kanssa. Lisäksi pyrin vaikuttamaan lasten liiallisen sokerinsaantiin ravinnosta ja istun lasten vähäsokerisia ja runsaskuituisia välipaloja tekevän suomalaisen TwoDads Oy:n hallituksessa.

Vapaa-ajallani toimin Helsingin Kisa-Veikoissa v 2005-2006 syntyneiden nuorten yleisurheiluvalmentajana.

Linkedin

Vakituiset asiantuntijat

qtq80-tfI2mz

Lassi Nelimarkka

Leksa

Leo Niskanen

Olen 60-vuotias sisätautien, endokrinologian ja geriatrian erikoislääkäri. Nykyinen päätyöni on HUS:n endokrinologian ja diabetologian klinikan ylilääkäri. Diabeteksen kanssa olen ollut tekemisissä 1980-luvulta lähtien alan sekatyöhenkilönä.

Valmistuin sisätautien erikoislääkäriksi Kuopiossa 1998 ja väittelin tyypin 2 diabeteksesta vuonna 1990 ja sisätautiopin dosentuurin sain 1993. Endokrinologian erikoislääkäriksi valmistuin 1997 ja samana vuonna sain diabeteksen hoidon erityispätevyyden. Olen hoitanut noin kaksi vuotta kliinisen ravitsemustieteen professuuria. Vuonna 1998 tulin nimitetyksi sisätautien apulaisprofessoriksi ja sittemmin virka muuttui yliopistolain muutoksen myötä professoriksi. Sittemmin toimin myös Keski-Suomen keskussairaalassa ”keskussairaalaprofessorina” ja osastonylilääkärinä. Ennen nykyistä pestiä olen toiminut myös Fimeassa Lääketurva- ja informaatioyksikön päällikkönä. Olen toiminut myös 26 vuotta oikeuspsykiatrisen Niuvanniemen sairaalan sisätautikonsulttina ja konsultoivana endokrinologina Savonlinnan keskussairaalassa noin 8 vuotta (edelleen). Vastaanottoni on ollut Mehiläisessä (ent. Säveri, Kuopio).

Diabeteksen liittyvässä potilastyössä olen ollut mukana 1980-luvulta lähtien ja pisimmät hoitosuhteet ovat yli 30 vuotta. Olen ollut mm. DEHKO:n D2D-hankkeen (tyypin 2 diabeteksen ehkäisy) Pohjois-Savon vastuuhenkilö, Diabetes lehden vastaava toimittaja, Diabeettinen neuropatia suositustyöryhmän pj., Käypä Hoito Nefropatia ryhmän jäsen ja Diabetes Käypä Hoidon neuvottelukunnan jäsen. Diabetekseen liittyvissä kliinisissä tutkimuksissa olen ollut mukana eri rooleissa, tutkijana ja tutkimuksen vastuuhenkilönä. Erityisen mieleenpainuva kokemus oli toimiminen tutkimuspalveluyrityksessä, jossa teimme kliinisiä tutkimuksia ravitsemuksen alalta (lähinnä elintarviketeollisuus) ja lääkehoidosta (lääketeollisuus) lähinnä diabeteksen ja obesiteetin aloilta. Tällä hetkellä Diabetes-kirjan uuden painoksen toimittaminen on työpöydällä odottamassa.

Koen olevani etuoikeutettu – olen saanut yhdistää monipuolisen kliinisen työn ja tutkimuksen ja voinut ainakin kokea soveltavani uuden ja nopeasti muuttuvan tutkimustiedon potilastyöhön ja hoidon edistämiseen. Diabeteksen hoito vaatii laaja-alaista osaamista – niinpä alalla toimivat ovat usein varsinaisia moniosaajia ja monilahjakkuuksia.  On mahtavaa, että on saanut olla pitkään mukana tässä upeassa verkostossa.

Vapaa-aikanani luen ja liikun paljon ja nautin elämän pienistä ja suurista iloista.

Linkedin

Hannu2

Hannu Parikka

Olen 1955 syntynyt kardiologian erikoislääkäri. Toimin apulaisylilääkärinä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan eli HYKS:n kardiologian klinikassa sen rytmikardiologian sektorissa. Tehtäväni on tutkia ja poistaa rytmihäiriöt sekä liikkujilta että muilta kansalaisilta.

Rytmikardiologi näkee työssään sydänsairauksien koko kirjon: epäedullisten elintapojen seurauksena syntyvien kammioperäisten rytmihäiriöiden uhkaavan luonteen, toisaalta myös urheilun aiheuttaman intensiivisen adrenaliinimyrskyn edesauttamien rytmihäiriöiden haittaavuuden ja veteraaniurheilijoiden eteisvärinän lisääntymisen. Kaikkiin näihin on kuitenkin nykyisin tarjolla hyvät hoidot.

Olen urheilullinen ikiliikkuja. Aiempana pikajuoksijana motokseni liikuntarintamalla on muodostunut ”mitä lyhyempi matka, sen fiksumpi mieli”. Julkiset saavutukset nuorempana jäivät vaatimattomiksi mutta aikuistuttuani onnistuin juoksuradalla päihittämään Euroopan ennätystä 100:n juoksussa pitävän Francis Obikwelun. Lisäksi olen onnistunut siirtämään nopeita geenejä seuraavaan sukupolveen sen verran, että pääsivät nopeammin ja pidemmälle kuin isänsä, kiitos mm. Tinden hyvän koutsauksen.

Attekuva

Atte Vadén

Olen tamperelainen yleislääketieteen erikoislääkäri ja diabetologi. Työ diabeteksen parissa on ollut luonnollinen pohja kiinnostukselle elintapojen ja terveyden yhteyksistä. Erityisesti ravitsemus, suoliston mikrobifloora ja liikunnan terveysvaikutukset ovat olleet kiinnostuksen kohteitani.

Näkökulmani on monesti evoluutiolääketieteellinen. Eli ehjää ei kannata korjata ja ensin kannattaa kysyä miksi ennenkuin rynnätään hätäisten ratkaisujen kimppuun.

Parisuhteiden kautta minulle on tullut tutuksi niin tyypin 1 diabeetikon elämä, kuin huippu-urheilijankin arki. Kaksi teini-ikäistä ja yksi vaippaikäinen lapsi pitää mielen virkeänä, kuten liikunta- ja luontoharrastuksetkin. Olen tehnyt paljon töitä kouluttajana ja luennoitsijana ja sydämenasianani on ollut diabetestietouden ja -osaamisen jakaminen kaikelle kansalle ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Vastaanottotyötä teen Mehiläisellä ja Tesoman Hyvinvointikeskuksen vastaavana lääkärinä yritän ennaltaehkäistä kansansairauksia.

Linkedin