Elintavat ja syöpä – it’s complicated

Kokoomataulu elintapojen ja syöpien yhteyksistä, 9/2017 tilanne. Lähde: World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project: Diet, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer. Summary of Strong Evidence. Available: wcrf.org/cupmatrix  Accessed: 5.1.2018

 

World Cancer Research Fund International (WCRF, Kansainvälinen maailman syöpätutkimuksen säätiö) on monikansallinen ei-kaupallinen yhteistyöelin, joka kokoaa tietoa syöpätutkimuksesta vapaaehtoisen rahoituksen turvin. Continuous Update Project, CUP, on WCRF:n hanke, joka vuodesta 2007 lähtien on koonnut jatkuvasti päivittyvää luotettavaksi arvioitua tutkimustietoa siitä, miten ravinto, ruokailu ja liikunta vaikuttavat riskiin saada syöpä ja toisaalta syövästä selviytymiseen.

Kuvana oleva tuore CUP:n yhteenvetotaulukko on monella tavalla kiinnostava. Syöpätyypit ovat pystysarakkeissa ja riveillä on erilaisia riskitekijöitä. Punaiset värit tarkoittavat, että riskitekijä lisää kyseisen syöpätyypin todennäköisyyttä; vihreät värit tarkoittavat, että riskitekijällä on syöpäriskiä vähentävä vaikutus. Harmaa väri tarkoittaa, että vaikutus tuskin on merkitsevä.

Tarkastelin taulukkoa sekä riveittäin että sarakkeittain. Kuinka elämääni kuuluvat asiat vaikuttavat yleiseen ja erityisiin syöpäriskeihin?

Hmm.. riveittäin: alkoholin käyttö (rivi: ”Alcoholic drinks”) ja lihavuus (”Body fatness”) lisäävät selvästi riskiä useisiin syöpiin. Toisaalta esim. punainen, tai prosessoitu, liha näyttää olevan riskitekijä vain muutaman syövän osalta. Ja: jos pitää valita yksittäinen syöpäriskiä vähentävä tekijä, se on maltillinen liikunta.

Syöpäryhmittäin (sarakkeittain) tarkasteltuna taas päädyin siihen, että alkoholin ja lihatuotteiden käytön minimoiminen, kasviperäisen ravinnon suosiminen ja liikunta ovat ”the best bet”, paras panostus tulevaan.

Mitä ajatuksia sinulle tulee, kun katsot taulukkoa?

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram