Elämäntapamuutos – haastavampi toteuttaa kuin kirjoittaa

On tieteellisesti tutkittu ja käytännössä todeksi osoitettu, että yksi tai useampi elämäntapamuutos kuten painon pudottaminen, ruokavalion laadun muutokset ja liikunnan lisääminen ehkäisee diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia. Lisäksi terveelliset elämäntavat helpottavat jo todettujen sairauksien hoitoa ja parantavat elämänlaatua. Oleellinen kysymys kuuluukin: kun kerran tiedämme, miten pienillä muutoksilla voimme vaikuttaa terveyteen, miksi emme yksinkertaisesti vain toteuta niitä?

Ravitsemusterapeuttina kohtaan viikoittain asiakkaita, jotka kyllä tietävät mitä olisi hyvä tehdä terveyden eteen mutta eivät syystä tai toisesta niin tee. Hyvin usein asiakkaat kysyvätkin: miksi en saa tehtyä muutosta, vaikka ymmärrän kyllä, että se olisi nyt minulle hyväksi? Ammattilaiset puhuvat epämotivoituneista potilaista, ja kuulen myös turhautumista siitä, ettei potilas ota vastuuta omasta terveydestään.

Automaattisiksi  muuttuneiden tapojen muuttaminen vaatii tietoisia toimia

Jos potilailta tai asiakkailta itseltään kysyy, he kyllä yleensä haluavat muutosta: voida paremmin ja huolehtia terveydestään. Motivaatiota on mutta, se iso mutta. Psykologiassa puhutaan kognitiivisesta dissonassista eli ristiriidasta tiedon ja asenteen välillä: mielessämme ei ole vain yhtä selkeää johtoajatusta vaan monta rinnakkaista. Lähteäkö kavereiden kanssa pubiin kaljalle vai metsään sauvakävelemään? Jatkanko vielä työpäivää vai lähdenkö kuntosalin kautta kotiin? Skippaanko lounaan, jotta saan valmiiksi työtehtävän, jonka deadline on käsillä? Hellinkö itseäni nyt pizzalla vai salaatilla? Valinnat eivät ole ilmiselviä eivätkä tunnetasolla helppoja. Teemme jatkuvasti valintoja ja päätöksiä, jotka liittyvät terveyteen ja laajemmin hyvään elämään. Tiedostettujen valintojen määrä on vähäinen verrattuna päätöksiin, joita teemme tiedostamatta, automaattisesti. Elämäntapamuutoksen äärellä tarvitaan enemmän tietoisia toimia koska halutaan muuttaa automaattista toimintaa. Uudet tietoiset valinnat muuttuvat automaattisiksi vähitellen mutta tähän menee aikaa ja voimavaroja. Samoja voimavaroja tarvitaan myös muuhun päätöksentekoon töissä ja arkisissa toimissa. Jos iso osa ajasta ja voimavaroista kuluu muuhun, ei yleensä riitä paukkuja elämäntapamuutoksen tekemiseen. Koska voimavarat eivät ole rajattomat, on hyvä miettiä, ohjaanko jaksamistani ja aikaani itselleni tärkeisiin asioihin?

Elämäntapamuutos on nimensä mukaisesti tilanne, jossa muutetaan elämä ja tavat

Ei riitä, että teemme muutosta jonkin aikaa, vaan tarvitsemme pitkäjänteistä tapojen muuttamista, jotta ne automatisoituvat elämäntavaksi. Jos elämässä on paljon muuta aikaa vievää, kuormittavaa ja/tai stressaavaa, voi olla, ettei yksinkertaisesti itselle ja hyvinvoinnille jää voimavaroja. Jos painaa pitkää päivää töissä ja lisäksi omat vaatimukset asettavat perhe ja muut velvoitteet, saatetaan olla tilanteessa, jossa on elämäntapamuutokselle raivattava ihan konkreettisesti aikaa ja voimavaroja.

Muutoksen ensimmäinen askel on nostaa oma terveys ja hyvinvointi arjessa oikealle tasolleen. Jos terveys ja hyvinvointi koetaan tärkeäksi, kuinka se näkyy arjen ajankäytössä ja valinnoissa? Miten löytyy aika nukkumiselle, liikunnalle ja järkevälle ruokarytmille? Varsinkin muutoksen alussa tarvitaan päättäväisyyttä ja tahdonvoimaa. Niitä ei ole kellään rajattomasti, joten on päästettävä jostain irti, jotta uutta mahtuu mukaan. Jos pidän itseäni ja terveyttäni tärkeänä, kuinka se näkyy arjessani, ajan- ja voimavarojeni käytössä?

Kaikkein tärkeintä on huolehtia itsestä. Jos nimittäin laiminlyömme itseämme riittävän kauan, menetämme kykymme elää sellaista arkea kuin haluaisimme. Itsekkyys tässä suhteessa antaa enemmän myös työnantajalle, perheelle, ystäville ja yhteiskunnalle.

Jos haluat muutosta, sille on konkreettisesti raivattava aikaa kalenterista

Vastaanotolla mietimme asiakkaiden kanssa usein konkreettista ajankäyttöä: mihin aika kuluu ja miten päivä rakentuu. Jos haluaa muutosta elämäntapoihin, on elämäntavat tietoisesti nostettava prioriteettilistan kärkeen. Hyvin usein keskustelun jatkuessa asiakas oivaltaa itse, ettei lopulta ole kyse kovin isosta ajallisesta investoinnista. Arjesta löytyy kuin löytyykin mahdollisuuksia itsestä välittämiseen! Voi olla, että kalenteriin täytyy kuitenkin aivan erikseen merkitä ajat ruokailulle, muistutus nukkumaan menosta tai säännöllisestä liikunnasta. Lähes aina juttelemme myös suunnittelun merkityksestä ruokatottumuksien muutoksessa.

Elämäntapamuutokseen liittyvät asiat eivät ole vaikeita tai hankalia. Niille vain on annettava riittävästi huomiota ja aikaa.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram